Kjære guten min. (æ skriv det hær breve sakte for æ veit at du itj læs
så fort.)

No bor vi itj der vi bodd før længer, da du dro hjæmmafra. Far din
læst i avisa at dæm flæste uløkkan skjer i hjæmmet - så vi har
fløtta. Æ kainn desværre itj sæinn dæ nå adræss, fordi dæm som bodd
her før øss tok mæ sæ veiskilte å husnommre når dem fløtte, så dæm
itj trængt å skift adræsse sjøl.
Huse 'e skikkelig fint. Det e te å me ei vaskemaskin hær. Men æ' e
itj så sikker på om dein fungere helt bra. Iforrige uke så hadd æ
oppi nånn klær. Trækt i snora-å sia har æ itj sjett dæm.
Det var to låkk på denj, men vi har itj bruk for låkkan på bade der
maskina står, så de eine bruke vi te brødfjøl. Den anjer va det et
stort høl i så det har vi som ramme roindt bilde av 'en beste'far
Være e fint da. Det regna berre to gang i forrig uka. Første gangen
regna det i tre daga å ainner gangen i fire.
Når det gjeld denj jakka du villa at æ sku seinn dæ, så sa'n onkel
Jonas at deinn villa bli aillt for tung å seinn i posten, mæ aill
knappan på. Så æ kløpt dæm av, å la dæm i innerlomma.
Søstra di fikk nættopp en onge. Æ har itj hørt om det vart gut eill
pi. Så æ kainn itj sei om du har vorte onkel eill tante.
Hainn onkel Harry datt oppi ei tønn' me heimbreinnt i forrig vekka.
Vi prøvd å dra'n opp, men hainn bærre flira å villa´tj kom opp. Te
slutt drukna'n da.Vi fikk'en kremmert å hainn breinn einda.
Eillers så har det itj skjedd så vældig mytji her..
Klæm fra Mamma
PS æ skulla ha seinnt dæ nå pæng, men kommfoluitten va aillerede ijænnklistra.
               Hola Compadre! Detta brevet fikk jæ forleden
               som vedlegg til en e-mal fra en venn i Halden.
_______  Et brev fra ei trøndermor til sin sønn.