Hva er fett?
Oljer og fett kalles på fagspråk for lipider eller triglyserider. Dyr og planter produserer et bredt spekter av forskjellige fett-typer. De kan være mettet eller umettet. Ved romtemperatur kan fett og oljer foreligge i fast form (talg, smør) eller i flytende form (planteoljer, tran). Som en rettesnor kan vi si at jo mer umettet, jo mer flytende. Umettet fett er også mer ustabilt (harskner lettere) enn mettet fett. Umettet fett kan foreligge i to former som kalles trans-fett
(X) og cis-fett. Cis-fett er sunnere enn trans-fett.(TRANSFETT ER TOTALT HELSENEDBRYTENDE OG EN DØDBRINGENDE SUBSTANS!) Naturen lager kun mettet fett eller umettet cis-fett, bortsett fra at hos drøvtyggere finner vi også noe trans-fett (i kjøtt og meieriprodukter).

(X) Korreksjon! Trans-fett er navnet på et av mennesket framstillet giftig hydrogenisert umettet fett produsert av alle arter lav kvalietet varme ektraherte planteoljer. ALT TYDER Å AT TRANSFETT ER VESENTLIG MER HELSESKADELIG  ENN TOBAKK!

TORO fjerner palmeolje og erstatter med rapsolje/solsikkeolje
TORO-produktene inneholder lite fett. I supper og sauser i ferdig tilberedt vare er det i underkant av 1,5 %.
(Se notes nedenfor!)Tilsetter man melk, rømme, ost eller kjøttvarer kan det bli noe mer.

Før 2004 brukte TORO delvis herdet soyaolje. I perioden 2004 til 2009 brukte vi palmeolje
(Hydrogenisert varmekstrahert ?). Dette ble  av eksperter vurdert som et bedre alternativ enn delvis herdet soyaolje, men likevel ikke optimalt, siden palmeolje inneholder en høy andel mettet fett. 1.februar 2010 la vi om til rapsolje (Hydrogenisert varmekstrahert ?) i de aller fleste TORO-produktene. I noen av dem vil det også være solsikkeolje (Hydrogenisert varmekstrahert ?). Programmet fortsetter, og vi vil løpende ta de resterende produktene. Som en grunnregel kan vi si at per i dag gjenstår våre "brune" sauser og gryter (Altså fortsatt forer de folket med giftig og helse fordervende trans-fett!). Dersom du vil vite mer om "ditt" produkt, ta kontakt på vår kundetelefon             800 30 980      .


Hvorfor legger vi om til rapsolje?
(Hydrogenisert varmekstrahert ?)
Rapsolje er regnet blant de sunneste planteoljene. Sammensetningen av fettsyrene i rapsolje er slik at oljen ikke belaster kroppens hjerte-kar-system. Vi nevner samtidig at alle varianter av fett eller oljer har samme mengde kalorier. Grunnen til at vi ikke har tatt denne omleggingen tidligere, er at det først det siste året - gjennom nitid utviklingsarbeid - har vært mulig å komme fram til løsninger som gjør at vi får stabil langtidslagring av tørkede produkter ved bruk av rapsolje/solsikkeolje.
Følgende er hentet fra http://www.toro.no/index.php?mapping=343 og inneholder  feil og rør om hva fett er,  samt et mislykket forsøk på å bortforklare og å si at "men nå blir alt så mye bedre". patetisk!
En deklarasjon som sier: rapsolje og/eller solsikkeolje, utelukker på ingen måte en begrunnet mistanke om at  Toro fortsatt anvender varme ekstraherte hydrogeniserte plante oljer i sine produkter. De svært helseskadelige sider ved transfett har vært kjent i et halvt århundre! Maksimal profitt har også vært Toros primære formålsparagraf i alle disse årene, og forbrukerens helse har ikke hatt noen innflydelse på anvendelse av transfett. Av vilken grunn skal jeg så tro at modus operandi hos Toro har endret seg?
Ovenstående fikk meg til å gjøre følgende henvendelse til TORO, den 6.jan.2012
Det gjenstår å se om krapylet svarer, men i såfall kommer svaret her:
The American Heart Association recommends limiting the amount of trans fats you eat to less than 1 percent of your total daily calories.  That means if you need 2,000 calories a day, no more than 20 of those calories should come from trans fats.  That’s less than 2 grams of trans fats a day.  Given the amount of naturally occurring trans fats you probably eat every day, this leaves virtually no room at all for industrially manufactured trans fats.

Trans fats (or trans fatty acids) are created in an industrial process that adds hydrogen to liquid vegetable oils to make them more solid.  Another name for trans fats is "hydrogenated oil" and/or “partially hydrogenated oil."  Look for them on the ingredient list on food packages.

Trans fats raise your bad (LDL) cholesterol levels and lower your good (HDL) cholesterol levels.  Eating trans fats increases your risk of developing heart disease and stroke.  It’s also associated with a higher risk of developing type 2 diabetes.                                  
Notes related to "Hva er fett"
tilbake
O