SV, med sjefen Kristin Halvorsen lovet full barnehagedekning, og litt til i 2005, Fra Drammens Tidene ha'jæ saksa følgende, - Men køene av smårollinger i barnehagekø blir ikke mindre i Nedre Eiker. Køen øker, fra 375 i fjor til 417 i kø i år. Dette skjer vel å merke samtidig som for eksempel nabokommunen Drammen, styrt av Høyre og Frp, avskaffer barnehagekøen. - Jæ så for mæ hu Kristin på besøk oppe i eikerbygda, hvor hun treffer ordfører Orsteen, i det barnehagekøen defilerer forbi på vei mot Drammen.                   Albir i juni, 2007
.