Offisiell Meddelelse:
Regjeringen meddeler hermed at Stortinget har godkjent
endringen av det Norske Riksvåpen fra "Norsk Løve" til "Norsk Løve i
Kondom". Grunnen til dette vedtaket er, at både Regjering og et samlet Storting,
har funnet at et kondomet med norsk løve gir et mer tidmessig og riktig bilde av
nuværende og tidligere regjeringers syn og holdning på styre og drift av Norge.
Kondomet som omhyller løven er valgt for det symbolsk budskap det bringer. Det
tillater inflatering, forhindrer produksjon, tilintetgjør neste generasjon,
beskytter en lang rekke politiske kødder, samt at det (for mange)
gir en følelse av sikkerhet, selv om folket i realiteten vet
at de blir tatt bakfra så fjær og dun fyker.

Christophersèns kommentar
Fenomenalt ! En bedre illustrasjon kunne neppe blitt valgt.
Dessuten bør det settes igang produksjon av et slikt norges kondom
med bumerke på tuppen. Det ville utvilsomt  kunne sette ekstra farge på alle
Titan festivaler o.l. :-) Samtidig vil et slikt kondom bidra med både stil og flagget til
topps blant det norske folk, i den pågående ryddingen av  plass for øket innvandring :-)
Forøvrig minner bumerket meg om et notat, som jeg forleden leste i "Costa Blanca Nachrichten".
En undersøkelse viser at stadig flere menn har problemer med å anvende kondom på grunn
av latex allergi. En allergi som for de fleste medfører en tildels sterkt oppsvulming av
kjønnslemmet!  -"Ja vel...!?.. og hva er så problemet?
Stå fram i manndom og villskap!
Norges nye Riksvåpen
.