Rasisme og diskriminering.

Gud har skjenket oss, sitt utvalgte folk, spredningens gave, og det, som for alle syntes å være en svakhet, har vist seg å være vår styrke, og som nå har bragt oss fram til verdensherredømmets terskel.”  Det står å lese mot slutten i Sionist Protokollenes paragraf XI. (I den svenske utgaven lyder det: ”Gud (Jehova) har förlänat oss, sitt utvalda folk, spridning över hela världen och i denna vår skenbara svaghet har visat sig hela vår styrka, vilken nu fört oss till världherraväldets tröskel.)

Og, sionist lederen Chaim Weizmann (1874-1952) uttalte i 1920: "En velgjørende beskyttelse som gud har opprettet i jødenes liv, er at han har spredd dem over hele verden”
(A beneficent protection which God has instituted in the life of the Jew is that He has dispersed him all over the world.)". Tja, ærverdig Weizmann er jo der et ekko av hva som står skrevet i "Protokollen"... eller er det vice versa? :-)

Menl... vel... nå er det jo slik da, at verdens ledende sionistiske "jøder" (?), med all makt, har avvist ”protokollene” som ”anti-jødisk”, ”anti-sionistisk” og  ”anti-semittisk”  skribleri, men uansett hvor objektiv jeg forsøker å være i spørsmålet om hvorvidt protokollene er et "falsum", så klarer jeg ikke å si meg uenig i hva Henry Ford uttalte i 1921: ”Protokollene stemmer overens med hva som skjer.” 
(Og, forøvrig, ”jødisk”-sionistisk”-semittisk” ? Semitter var (er) jo hverken, Rothschild, Herzl eller noen av de israelske ledere siden socialist-sionistn David Ben-Gurion ble valgt til Prime Minister og Chaim Weizmann ble valgt til president. De er idag, og har alle vært Khazarer!... ingen israelsk leder har vært eller er, genetisk sett, hebreer!)

Tja, og hva bilfabrikanten sa den gang, det stemmer jo overens også med hva jeg observerer i dagens verden.  Alt, hva utvikling i vår verden, stemmer perfekt overens med hva som står å lese i Protokollen idag, hele nitti år etter Ford kom med sin uttalelse! Men ”Protokollene” stemmer ikke bare overens lenger.  Dens målsetting er idag ikke bare ved terskelen, men terskelen er praktisk talt passert!

Og, hvordan har en slik utvikling vært mulig? Er det ikke egentlig ubegripelig, at en plan kommer for dagen, hvor det i detalj beskrives hvordan overtagelse og absolutt kontroll over hele vår verden, så klarer de som utformet Protokollens innhold å gjennomføre den!  En fandenivoldsk, rasistisk, grotesk og diskriminerende plan, som khazarenes ledelse
(Rothschild?... eller er de kun et redskap for Jesuittene?... eller vice versa?)  har jobbet intenst  med implementeringen av de siste hundre år, om ikke vesentlig lenger.

Dersom du tar deg tid til å lese, det Gamle Testament, og selv om du gjør det med minimal objektivitet, kan du ikke ungå å få med deg at guden i det groteske dokumentet som mosebøkene utgjør, var (er) en radikal diskriminerende rasist av værste slag. Et veritabelt  monster med en agenda som i alle henseende var identisk med hva "Sionist Protokollene" legger fram!

Alene det faktum at en gruppe mennesker er tilegnet, eller har tilegnet seg, status av "Guds Utvalgte Folk", burde være mer enn nok for ethvert tenkende individ til å spørre seg selv, ”Hvordan kan en slik rabiat, rasistiskt og diskriminerende person omtale seg selv som ”gud?”  Og, enda værre, bli akseptert som gud av såkalt troende mennesker?  Denne bibelens gud, er jo selveste fanden på flatmark! Et veritabelt monster, spør du meg!

For, er det ikke, bak mer eller mindre snille og gode masker, nettopp slike karakter-trekk som kjennetegner alle ”guder”? Både religøse, finansielle og politiske guder, som ofte "smelter sammen" til  en og samme makt higende person. Higende etter all makt over alle mennesker. Omnipotens. Higende etter å eie og kontrollere alt og alle, og inne i enhver person som higer etter makt, skjuler det seg en despotiske person med den bibelske guden som sitt forbilde.
ONSDAG 16. APRIL 2014
Min mor hadde en onkel oppe i Hallingdal som kun hadde tre år på folke- skolen bak seg. Under fullmåne i påsken 1970 sto vi og lenset sammen nede ved låven på den lille fjelgården han drev. -"Er'e ikke utrolig at USA har landet folk der oppe, Olav." sa jeg. -"Du ska' itte tru på alt du les i bla' gutt!" repliserte han i det han ristet av det siste drypp. Olav var en sindig fjellbonde som var i den heldige situasjon at han hadde beholdt evnen til å gjøre seg opp egen mening. Og det, hadde selvsagt mye med det å gjøre, at han kun hadde tre år på folkeskolen bak seg, men et langt og observant liv i takt med naturen.
-o-