Peniche
(Portugal)
Til høyre er et utdrag av loggen ombord i mitt hjem den gang, fra en  seilas  til Middelhavet i 1987, da jeg ankret i havna og besøkte Peniche for første gang, 4. august, 1987. Skissen viser fiskebåter som er trukket opp på stranda innerst i havna (ved flo), for reparasjon og/eller vedlikehold. 

De helt store forandringer har  vel
egentlig ikke skjedd med Peniche over de 20 årene som har svunnet hen siden jeg første gang lå på svai i havna i '87, men selvsagt... Det er bygget ut en lystbåt havn bak moloen; fiskebåtene trekkes opp på skinner; restaurantene får ikke lenger lov til å grille ute på fortauet ( EU direktiv) ; prisen på alle matvarer har doblet seg flere ganger; veiene er blitt betydelig bedre; mye gammel bebyggelse er revet;  nye boligblokker er bygget... og det er biler over alt...
Men fortsatt har stedet en dragning ved seg, og vi har vært tilbake her med vårt mobile hjem hele seks ganger over de siste tolv  år.

Strendene er der jo der fortsatt (nesten folketomme for det meste), og temperaturen er behagelig, med en fin steady bris inn fra Atlanteren... herlig frisk luft... vinho verde... grillet akkar... fisk... og fortsatt blide mennesker!
.... more to come
.