Raudberget
Oil on canvas
h x w cm 105 x 75
"A good painter has two main objects to paint, man and the intention of his soul. The former is easy, the latter hard as he has to represent it by the attitude and movement of the limbs.""
En god kunstner har to objekter han skal male, mennesket og sjelens intensjon.
Det første er enkelt, det andre er vanskelig, fordi kunstneren må representere den med lemmers holdning og bevegelse."
Leonardo da Vinci
"Stående akt"
Leonardo da Vinci
.