Raudberget
"Lord, grant that I may always desire more than I can accomplish."
-Michelangelo Buonarroti
Oil on canvas
h x w cm 38 x 28
"Herre, gi meg at jeg alltid vil hige etter mer enn hva jeg er i stand til å makte."
-Michelangelo Buonarroti
"Aldrende omstreifer"
Hmmm... av en eller annen grunn har jeg en følelse av at de bevingede ord, fra den mer enn begavede kunstneren, på et sett passer på den aldrende omstreifers yngre år.... for ikke så svært lenge siden...
.