Merkelig ikke sant?

 
Min fetter sendte meg forleden en artig e-mail, som
demonstrerer et merkelig lese-fenomen.
"I fgøle en udnerøkslese ved Cmarbidge Uinevrisett sipller det ignen rlloe i
hvliken rekeføkgle boktsvanee er. Det entsee som er vkitig er at frøste og
sitse boksatv er på rktiig setd, retsen kan vræe heltur til bluter og du kan
fottsart lsee uetn prblomeer. Dtete er frodi den menkeesilge hejrne Ikke lseer
hevr boksatv for seg slev, men odret i sin hleeht. Mrekleig ikke snat? "

Ja!... er're ikke urtloig! Jeg meenr med så mye klørl på akret og så er det jo
frosttat lesleig!? Jeg har sevlsgat den strøtse repsket for at otrofragi og
garamtmikk fløges, men det er jo litt gøy å se hovr fovrrnegt ord kan skivres
og frotstat bli krorket oftapptet?

Jeg har slev vræt pleagt av odrblidhnet opp gennjom åra og fniner det adelles
for jivlæg at jeg ikke vitsse om dtete før! :-). Da hdade jeg vel gtit bnalke
fadnen i plormebet fra frøtse dag, og bera skreevt ivei i veildn sky! :-)
Med hislen og flul rulle fra
 
B. Chirsopthresèn (d.a.e.)
_________________