Malta
Malta
Vinteren 2010
En reise til
Malta  har lenge vært et reisemål for Gila og meg, og all den tid forventet besøk til Jul og Nyttår 2010 uteble, så gjorde vi en spontan tre ukers reise til Malta. Øya har som vel, som de fleste vet, en utrolig, både lang og turbulent historie, men det er først og fremst  ridder-historie som var et trekkplaster for oss.  Våre lange reiser rundt i Europa hver sommer, vekket tidlig en interessen for disse ridder organisasjonene som ble dannet for snart tusen år siden. Det var symbolene som dukket opp over alt som førte til det. Det åtte-taggede korset, den franske liljen og hodeskallen med de koslagte knoklene, var å se på kirker, hus, slott, borger, statuer og kirkegårer, hvorenn vi kom. Og, etter hvert fant vi ut at de mektige, gufryktige, noble, ridderlige  hjelpeorganisasjonene som bar disse bumerkene, langt fra hadde vært hva de utgav seg for... og... at de fortsatt er i full aktivitet idag, nesten tusen år etter at de ble etablert. Selv paven i dag er bærer av deres bumerker... ja selv speiderbevegelsen og Røde Kors gjør det.

Det ble dannet en rekke ridder ordner i Palestina/Jerusalem (Det Hellige Land) i tiden rundt år 1100, og de fem mest fremtredende ordner fra denne tiden var: Knights Templar, Knights Hospitaller (St. John), Knights of the Holy Sepulchre, Knights of the Hospital of St. Mary of Jerusalem (Teutonic Knights) og Knights of Saint Lazarus.  Imidlertid er det en lang rekke forbindelser mellom alle disse ordnene og andre mindre utgaver, selv om det opp gjennom tidene har vært, og fortsatt er, stridigheter mellom dem fra tid til annen. For, det blir jo lett slik mellom utøvere på samme felt,  når det dreier seg om både mye penger, makt og innflydelse. :-)

Det var Hospitalier Ordenen - Knights Hospitaller (St. John) - som i 1530 kom i besittelse av Malta, hvor de utviklet seg til en formidabelt sjømakt hvor krigføring, våpenhandel, slavehandel og  kaper/sjørøver virksomhet var sentrale aktiviteter, og ikke minst de viktigste inntektskilder.
Slik  virksomhet var forøvrig  en sentral virksomhet for alle de "noble" ridder-ordnene, utover mer normal handel, bankvirksomhet, hospital virksomhet / medisinsk pleie, sjøfrakt, våpenhandel, slavehandel, smugling, etterretning/spionasje, samt omfattende krigføring og innsatser som leiesoldater.  Alle handlinger selvsagt utført i "guds navn" og med pavens velsignelse. :-)

You are free to dowload and use any and all of my photos undere THESE conditions
Caravaggio
Valletta
Gozo
Medina
Reiseloggen
Sliema
Kunst
Hjulspor
Havnetur
Det
jobbes
med
saken
Marsaxlokk
GM palass
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken
Hagar-Qim
Mnajdra
Det
jobbes
med
saken
Matogdrikke
Mosta
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken
Katedral
Taxien
Det
jobbes
med
saken
Det
jobbes
med
saken