Malbork - MarienburgMalbork - Marienburg
Malbork (Marienburg) var et sentrum og hovedsete for en tysk ridderorden: "Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem" -Den Tyske Orden- eller -Den Teutoniske Orden- som ble dannet   i året 1190 i forbindelsen med erobringen av Acre. X Ordenen som faktisk fortsatt er aktiv, var en
religiøs militær organisasjon på lik linje med Tempelordenen, men led ikke den samme skjebne på
den berømte "fredag den trettende", som deres frender og bærere av det røde korset til gagn.
X Den teutoniske Orden hadde på det tidspunkt  konsentrert sine erobringer, røvertokter og
  voldshandlinger til Østersjøen hvor de bygget opp sitt maktsentrum utenfor det romerske
imperium.
X Den Tyske Orden, heter det,   ble også i likhet med  Tempelordenen, "opprettet
for å bistå katolikker på deres pilgrimsferd til Jerusalem og for å etablere hospitaler som
kunne ta hand om syke og skadede"
 
X Realiteten var imidlertid en helt annen. X Den
Teutoniske Orden var også en kynisk og brutal politiske/ militære/ økonomisk makt institusjon
som utøvet sin røver virksomhet både til lands og til havs.
X Deres forbindelse senere med
Hanseatene, var faktisk så nær at ordenen nærmest "smelter sammen" med dem, og Teutonernes
korstog og kristningsferder innover i Østersjøen var intet annet enn  groteske røverferder som
fulgte det mønster og de brutale metoder som  Charlemagne/Karl den Store hadde herjet rundti Europa med en 3-400 år tidligere i den katolske kirke og pavens navn. X Tja... og likhetspunktene mellom korstogene for snart tusen år siden og dagens invasjon og okkupasjon av Iraq, Afghanistan  og en rekke andre stater som er i besittelse av natur resurser, eller har strategisk betydning i kommersielle henseende, er imidlertid slående.  X Dagens "korsriddere", under fanen med "stars and stripes" (under kontroll av det sionistiske makt apparat), påberoper seg også kun de mest noble hensikter med sine endeløse og groteske militære aksjoner. X Tja... i dag som den gang, spiller faktisk også Jerusalem en sentral rolle i operasjonen... hmmm... 

X
Sorry! Nok en dårlig samvittighet! Den er ikke ferdig
enda,... men det jobbes med saken!
Kom tilbake senere!
Det kommer mye bra her!