- "Og nå min kjære menighet, skal vi se hvordan det har gått med metemarken!" sa han  etter prekenen, i det han begynte å åpnet glassene, det ene etter det andre.
- "Metemarken i glasset med alkohol er.... DØD!  Metemarken i sjokoladekremen er.... DØD! Metemarken i glasset med tobakk-røk er.... DØD! Men den fjerde metemarken som var i glasset med ren og god jord... den LEVER!        Marken som var i ren og god jord, den lever dere!... Og hva har dere lært av denne                demonstrasjonen, kjære menighet?"Gamle, Mathilde, som satt på en                                  av de bakerste benken var rask opp med hånden, og skrek ut i opprømt begeistring, -"Dersom vi drekker og røyker og spiser sjokolade, pastor Jenssên,  så får vi ikke mark!"

.
Pastor Jenssên i Sundhaugen kirke beslutte at han ville illustrere budskapet i sin preken en søndag, ved å sette opp fire store syltetøy-glass på prekestolen, og i hvert glass hadde han lagt en metemark. Det ene glasset var det alkohol i, det andre var det sjokolade-krem, det tredje glasset hadde han fylt med tobakk røyk, og det fjerde var fylt med fin muld-jord,
Før prekenen begynte fortalte han menigheten hva han hadde gjort, og at han etter sin preken ville anskueliggjøre sitt søndags budskap ved å vise hvordan det hadde gått med metemarken i de fire glassen.
Mer?
More?


.
VODKA
TOBAKK
RØYK
SJOKO
KREM
MULD
JORD
Fire meitemarker
             i kjerka
Fire meitemarker
             i kjerka
Han slutta brått
av denna sønda'n,
pastor'n