Julenissen , Jesus,  Gud, Al Qaeda, Faen og andre slike kreasjoner.
Genforskere vil med sikkerhet finne det gen som er ansvarlig for menneskets irrasjonelle handlinger og adferd, men de mektige personer som finansierer gen forskningen vil selvsagt legge et slikt funn ”på is”... og sørge for at personen(e) som fant genet aldri vil publisere et pip om sin oppdagelse. 

For, hva ville skje dersom en slik skavank i menneskets adferd lot seg reparere og forsvinne ut av menneskets irrasjonelle bevissthet? Hva ville skje dersom alle irrasjonelle krefter i mennesket  måtte vike all plass til fordel for rasjonelle tanker og handlinger?

Ville ikke det frata enhver som streber etter makt og kontroll over andre menneskeret et helt sentralt våpen; selve frykten?  Hvor ville paven, kongen, presidenten og andre politikere stå, dersom troen på et eller annet  imaginært forsvant hos mennesket? Himmel og helvete, gud og fanden;  alt som blir banket inn i de fleste av oss fra barnsben av, borte vekk som ånd i en fillehaug. For ikke å glemme den mest berømte ”slemme nissen” av nyere dato, Bin Laden! Han ble riktig nok offisielt
avlivet i Pakistan den 2. mai, 2011, med etterfølgend kjapp dumping i havet, men på et sett er han fortsatt i live. (Imidlertid hadde han med stor sannsynlighet vært død en rekke år før Obama ofret nissen for en poltisk fjær. Bin Laden led av en alvorlige nyrelidelsen.)

Med det irrasjonelle gen fjernet, hadde selvsagt aldri Bin Laden vært et nyttig skremsels element for det makt apparat som styrer vår verden. Imidlertid, menneskets irrasjonelle gen er ikke fjernet, og for mange lever faktisk Bin Laden videre i en imaginær mektig global terror organisasjon. Det dreier seg om broderskapet "Al Qaeda”, som Bin Laden i.h.t. Wikipedia var grunnlegger av.
Sannheten er imidlertid med stor sikkerhet en helt annen... Men, som sagt, for mange er Osama bin Laden fortsatt i live, og få er det som er klar over at ”Al Qaeda” i realitet var en CIA/Brzezinski kreasjon, som nå trekkes fram som en uhyggelig mektig terror organisasjon i forbindelse med enhver egnede situasjon, som t.eks. ”falskt flagg operasjoner” i den ganske verden!

Hva som i stadig større omfang observeres er, hva mange opplevet i barndommen fra sine foreldre, som med viftende pekefinger og innstendig stemme overbragte et budskap som, -”Dersom du ikke er snill nå, og gjør som vi sier, så kommer ikke Nissen til deg til Jul!” eller -"Ja, gjør du det, så kommer trtollet og tar deg!" Eller enda værre; den religiøse skremselpropaganda og mentale terror som mange barn blir utsatt for på søndag- og/eller barneskolen.  (
De to store monoteistiske religioner omfatter ca. 54% av verdens befolkning. Men, i denne forbindelse må selvsagt ikke jødedommen glemmes eller utelukkes. Det av den enkle grunn, at selv om den kun utgjør ca. 0,22% av verdens befolkning, så utøver sionistene/jødene, ”Rothschild & Co.” gjennom sin kontroll av finans, media og politikk i den vestlige verden, en drivende kraft i den hjernevasking og skremselspropaganda som vi daglig utsettes for gjennom massemedia, hvor målet er total global kontroll over alt og alle.)

Kan det være at skremselen med Bin Laden og og noen spektakulære "falskt flagg operasjoner" virker så overbevisende på voksene mennesker, nettopp av den grunn at de som barn ble utsatt for julenisser og troll?

I forbindelse med 9/11 informerte massemedia oss om, få minutter etter at det første tårnet falt sammen i en perfekt kontrollert demolisering, at Bin Laden og hans ”Al Qaeda” hadde utført et terrorist angrep på amerikansk jord... med navn og bilde av terroristene!  (BBC berettet til og med om at ”nummer 11” hadde rast sammen før bygget ble demolisert! Hele 9/11, var en utrolig vel regissert operasjon, bortsett fra slike glipp i koordineringen av direktesending fra London og New York!  Og, i forbindelse med enhver ”terrorist” aksjon som har funnet sted i de påfølgende år, uansett hvor i verden, så er alle blitt tilegnet fantasi organisasjonen ”Al Qaeda”.

-”
Dersom du forteller en stor løgn ofte nok, vil den bli oppfattet som sannhet.” blir det sagt at Hitler og/eller Göbbels uttalte i forbindelse med å få folket med på sine groteske handlinger og overgrep. Det virket utmerket i Tyskland den gang, og det virker like godt idag. J  (Den store låtskriveren og visesanger, Tom Paxton, skriver  i sin låt ”I believe, I do.” om dette fenomenet i menneskets manglende evne til kritisk vurdering av hva som blir fortalt og fr3emlagt som sannhet, og hvor refrenget lyder: ”And I believe, I do. I believe it’s true / I believe exactly what they tell me to. / I believe I do, I believe it’s true. / I’m a simple guy, I believe.” J)

Terror… Al Qaeda... Terror… Arabisk…Terror… Muslim!  Det er knapt mulig å åpne en avis eller overvære en nyhets sending på TV, uansett hvor i verden du oppholder deg, uten at krig, sult, katastrofer, drap, voldtekt og kriser av enhver art dominerer hva som meddeles. Ikke som nyheter, men som mening og synsing. Avisen og TV stasjonen beretter ikke om en hendelse, men overbringer hva avisens eller kanalens eier vil at leseren skal ha av oppfatning om hva som har funnet sted. 

Selvsagt har det alltid vært slik, at media er et talsrør for en eller annen politisk orientering, og at mediets journalister i realitet er lønnede politikere. Imidlertid  er det idag blitt slik, er at mediet  ikke lenger er et ”arbeiderblad” eller en ”høyreavis”. Massemedia har idag praktisk talt kun en vinkling om alt og alle. Nyansene er blitt så banale og marginale at du må lete etter dem for overhode å plukke dem opp. Massemedia ligger i hendene på noen ganske få personer  med enorm kapital makt bak seg, og dermed også politisk makt. Det er neppe å gå for langt når jeg påstår at massemedia har maktet å omvandlet et helt folk til en veritabel "saueflokk". Tabloid   (
Det faktum at media  i Norge er fordelt på: Schibsted, A-pressen, Orkla og ”Andre”, tilsier ikke at der hersker noen reell forskjell i den ”vinkling” og interesse de enkelte eiere har. Jeg våger å hevde, med Max Weber ”i ryggen”, at A-pressen målsetting ikke avviker fra den målsetting som noen av de andre media aktører i Norge har. Ren feilinformasjon og hjernevasking av befolkningen. )

Med sikkerhet tok det ørten generasjoner før sau med ull lærte å betrakte sauebonden og hans bikkjer som uselviske sørgere for deres sikkerhet; som beskytter mot noe som dagens sau aldri har sett eller opplevd; ulven, som de genetisk har arvet angst for. Hva tobeint sau angår, som kan skilte med minimum sju års folkeskole, har det imidlertid tatt mindre enn et par generasjoner å bringe dem i samme situasjon som ullen sau.  Tilnærmet utrolig, men utallige generasjoner med julenisse, gud, fanden, himmel og helvete, har med sikkerhet noe med det å gjøre. Eller? -”Dersom du ikke er snill nå, og gjør som vi sier, så kommer ikke Nissen til deg til Jul!”... og dermed manes barndommens underbevisste troll, hulder og lokale huttetu-figurer fram...

Hjernevaskingen av folket er blitt så omfattende, absolutt  og vellykket, at den eneste forskjellen mellom firbent og tobent sau synes å være at de firbente har ull og noe blassere øyne. Konform breking og adferd dominerer imidlertid begge arter... og den tobente lar seg forøvrig villig ”klippe”, snauere og snauere, år etter år, av sine (ut)valgte ”saue eiere” med hus på "løvebakken".
Slik sett er det derfor ikke merkverdig at nordmenn tror på  sine (ut)valgte eiere, gjetere og bikkje, da de hevdet  at å henrette både Saddam Hussein og Muammar Gaddafi var et slag for frihet og demokrati.  Når norske saue eiere på "løvebakken" hevder at de begge var muslimske tyranner av værste slag, og i ledtog med selveste Osama bin Laden, så tror selvsagt norsk sau på det. Bæææææ!

Men var Hussein og Gaddafi bare forferdelige tyranner og drittsekker?

Det faktum at Hussein var i ferd med å innføre egen oljebørs og allerede hadde begynt å selge olje i annen valuta en USD, hadde selvsagt intet med invasjon av Irak og drapet å gjøre? Eller? Ei heller hadde det faktum at Kina (og Russland) hadde skaffet seg betydlige konsesjoner i Irak noe med innvasjon av Irak (på falske premiser!) noe med invasjonen å gjøre?  Eller, kan det tross alt ha noe med kontroll over de to lands olje og gass reserver å gjøre? Med hvilken rett henrettes to statssjefen? Med vilken rett?

Drapet på Muammar Gaddafi hadde med stor sannsynlighet bakgrunn i, at han som Libyas statsjef
var i ferd med å gjøre som Saddam Hussein hadde gjort. Han var i ferd med å vrake fiat valutaen USD til for del for en ny gull baserte  afrikanske Dinar
Og, dette var selvsagt noe som fikk eierne av FED, ECB og IMF og WB,  til å få mer enn små bremsespor i buksene. Det er som kjent penger som regjere vår verden, og gjengen som sitter med retten til å produsere penger ut av intet, vil selvsagt likvidere enhver person som er en alvorlig trussel mot deres kriminelle makt og penge system. 

Da president J.F.Kennedy signerte sin
Executive Order 11110" den 4. juni 1963, signerte han samtidig, slik jeg ser det,  sin egen dødsdom. Dokumentet ”11110” fratok på sikt ”the FED” den enerett de sionistiske eierne  hadde skaffet seg i 1913, til å produsere -ut av intet- rentebærende penger for statens framtidige behov.  JFK ble som kjent myrdet den 22. november, 1963 i Dallas, Texas,  et snaut halvår etter at han utstedet EO 11110. Hmmm... tja... men det kan da umulig være en forbindelse til drapet der?!

Vel, selvsagt er det meget mulig, men for folk flest som tror på julenisser, gud og andre overnaturlig vesen, er det mye enklere å tro på hva Wikipedia konkluderer med; det var ene og alene Lee Harvey Oswald som drepte JFK!  En grei løsning for de aller fleste sauer. En løsning som forøvrig gir sauen masse tid til å sitte i godstolen med en pils og konsentrere seg om fotball og andre viktige ting  på TV’n.

Mangt og mye er riktig nok skrevet om sammensvergelser, hvor alt fra CIA, Mafia, KGB og Castro mistenkes å stå bak drapet, men forbindelsen ”FED - EO11110” med solid bistand fra CIA, er ikke viet  oppmerksomhet i media, bortsett fra noen pek i den retning på Internet. Men, så er jo media under tilnærmet total kontroll av de samme familier som eier seddel pressen ”the FED” da.... 
J  (Noen ytterligere tanker rundt forbindelsen FED-EO11110 finner du i denne artikkelen. )

Så til slutt i denne remja, spør jeg meg selv om det i det minste finnes klare indisier som tyder på  på at der finnes et gen i de fleste av oss, som fører til irrasjonelle tanker og handlinger. Menneskers tro på  overnaturlige vesen og tiltro til paver, prester, politikere og banksjefer, srr jeg som et klart indisium, 
Likeså det faktum at millioner av mennesker fortsatt er overbevist om at 9/11 var en Al Qaeda   terror aksjon, utført av muslimer handplukket av selveste Osama bin Laden. Slikt fabrikert tøv tror millioner av sauer fortsatt på, til tross for at:

1) Der foreligger mengder av bevis på at 9/11 var en ”inside job”.
2) Udiskutable bevis foreligger på at 9/11 var en, med supertermite utført, kontrollert demolisering.
3) Selv regjeringen Bush  avviste senere  enhver 9/11 forbindelse til Osama  bin Laden.
4) Al Qaeda  er faktisk en ikke eksisterende fantasi organisasjon.
5) "Terrorister" som, i.h.t den offisielle granskings kommisjonen utførte 9/11, er faktisk i live

Tja?... Ligger det ikke her i det minste et sterkt indisium  på, at det irrasjonelle gen eksisterer ?

Som en avslutning på denne remja om det irrasjonale gen,
slenger jeg med en historie jeg hørte om børsmegler Thorvaldssòns opplevelse  under en firmafest han nylig deltok i på Sanderstølen. Megleren befant seg på toalettet hvor han slo lens ved siden av en utrolig kortvokst fyr. Da han skortet ned på mikro’n som strevet med å pisse opp i urinalen, fikk han se at fyren hadde en aldeles usedvanlig diger snopp,
-”Du er utstyrt med et usedvanlig digert redskap til å være en så liten mann!”
-”Je  er ’itte  en liten mann, men en ekte fjøsnisse fra Gol, nede i dalen, men siden du skryte ta  snoppen min så ska’je  oppfylle tre ynskjer te’dæ.”
Børsdmeler Torvaldssòn, som er en meget rasjonell fyr,  hadde forkastet tro på nisser og den slags allerede i en alder av fire-fem år, men noen drinker i godt lag denne kvelden, samt det blide forslage fra den lille fyren, fikk han til å framføre sitt første ønske.
-”Da  ønsker jeg meg en hytte maken til Røkke sin på Oppdal, plassert på tomten jeg har borte på Storefjell.”
-”I morra når’u våkner, så våkner'u te' i den nye hytta du ynsker dæ!”
-”Og så ønsker jeg meg ei dame som ligner på Karoline Olsen.Hun som var Miss World Norway i 2012.”
-”I morra når’u våkner, så våkner du i senga ve’ sia’ta ei så vakker ei som ho!”

-”Og mitt tredje og siste ønske er en solid snopp like diger som din!”
-”Det kan du få, men det ynskje følgjer det eit vilkår med.”
-”Et vilkår?! Og hva går det ut på?”
-”Eg må ha kjønnsleg omgang med deg bakfra.”
  Børsmegler Thorvaldssòns rasjonelle hjerne avviste dette per omgående, men rasjonelle tanker ble skjøvet bort av fantasi bildet, hvor Karoline Olsen kopien lå ved siden av han i den nye praktfulle hytta på Storefjell. Hennes myke hender lukket seg varsomt om og maserte hans nye mektige, erigerte snopp. Å-i-heeeelvete, mumlet han for seg selv, en sånn snopp kan få en hest til å grine... og kvinner til å hyle i  seksuell vellyst... får jeg en sånn snopp, så er det for fean verd å bli tatt i ræva! 
-”Okey, det er i orden. Sett i gang!”
  Thorvaldssòn la seg ned  på knær og albuer med ræva opp og pannebraske på det flislagte gulvet,  hvorpå den lille fyren umiddelbart satt i gang med sin penetrasjon av børsmegleren bakfra.
-”Aiiiahhh... å i hææælvete!.... ahhhh!... men diger ny hytte.... smellvakker... aiiiiah...dame!.... og ny diger snopp... ooouuuhhh... det er ikke... ooaaah... til å tro!
-”Jaaaaa...aiaiaiii og je finner at ahiahh! det ikkje er til å tru iaiaiaiii at du trur at je’e en jævla fjøsnisse!”

                  
I Hallingdal er det meg fortalt, at Thorvaldssòn ikke er den første som er tatt i ræva av den kortvokste fyren!  Og det forteller jo sitt om norsk sau på fjelltur! He-he-he!
-o-