Hjemme i Tyskland (Friesland) hos vår venn, Karl-Heinz, som sammen med sin kone, Edeltraut, med egne hender har bygget ut et park-anlegg på sin drøye åtte mål store eiendom.
Et anlegg som omfatter dam-anlegg med en rekke fiskearter, inklusive en dam som tilbyr fiske av ål... som selvsagt senere røkes og fortæres med en vel kjølt Jever pils og en god schnaps attåt! Herlig!