Gullreserven vår... som  bare forsvant
"Du har et valg mellom gullets naturlige stabilitet og politikerens integritet og intelligens. Dog, med behørig respekt for politikeren, råder jeg deg til, så lenge det kapitalistiske system består, å velge gullet."-William Shakespeare i The Merchant of Venice

Da jeg forleden besøkte en god venn nede i Torrevieja i Spania kom vår samtale inn på global økonomisk krise, vaklende valutaer og gullprisen som klatrer mot stadig nye høyder... og hva situasjonen var for den norske gullbeholdning ble et punkt hvor vi forble uenig. Odd, min venn, mente at den var inntakt, men jeg mente at den for lengst var forsvunnet.  Tja, det norske gullet er, utrolig men sant, SOLGT!

Sakset fra Nettavisen 12. jan. 2004
- Ved utgangen av 2003 var Norges Banks gullbeholdning på 37 tonn. Av dette var 33,5 tonn i form av gullbarrer, resten var gullmynter. I januar ble 16 tonn solgt, og banken vil selge resten av gullbarrene med unntak av sju barrer som har vært brukt til utstilling.
- Banken har 3,5 tonn gullmynter, og vil ta vare på et stort antall mynter som var med på "gulltransporten" til England ved krigsutbruddet i 1940. Norges Bank og Universitetet i Oslo drøfter om gullmyntene kan stilles ut for publikum, går det fram av en pressemelding fra banken.
- Bakgrunnen for salget er at gull utgjorde
bare vel 1 prosent av bankens internasjonale reserver, og at det derfor i liten grad bidrar til å spre risikoen i reservene. Gull har historisk gitt lav avkastning, heter det i bankens begrunnelse.
- Salget har innbrakt et beløp på om lag 1,5 milliarder kroner som er plassert som en del av Norges Banks valutareserver.


Det meste jeg tenker på, finner jeg at en eller annen allerede har skrevet sine betraktninger om. Og slik er det også med den totalt manglende økonomiske gangsyn som Norges Bank, med støtte fra norske politikere, som salget av den norske gullbeholdning vitner om.  Logg in på denne siden, som presenterer tanker og meninger sammenfallende med mine... og sannsynligvis også dine tanker.

-"Gullbeholdningen vår ble solgt i 2004. Norges Bank solgte ut gullreserven fordi vi ikke så på det som et investeringsmiddel," sier Siv Meisingseth som er kommunikasjonsdirektør i Norges Bank. Tja, og da utgjør den norske gullbeholdning per idag "sju barrer og et antall mynter".


Desember, 2012
Fra kurven til venstre kan leses at gullprisen har steget enormt siden 2004, da Norges Bank med norske politikeres velsignelse, besluttet å selge hele landets gullbeholdning. Gullprisen er fire og en halv gang høyere idag enn den gang. 4,5 ganger høyere!
Det dreier seg om en tapt gevinst på over tolv (12)
milliarder norske kroner!
Beslutningen om at gull ikke er en fornuftig investeringsmiddelhar fra 2004 og fram til idag resultert i et investeringstap på svimlende tolv milliarder norske kroner! 12.000.000.000,- kroner
NOK 12.000.000.000,-     .......rett i dass!...
Således er ikke det vel ikke helt korrekt å omtale salget av den norske gullbeholdning som et  tap på drøye tolv milliarder norske kroner... før den amerikanske dollar mister hele sin verdi... hvilket svært mye tyder på at den vil gjøre, sammen med resten av dasspapir pengene. Tja, og da hadde det jo vært fanden så greit å hatt gullet da, som faktisk har hatt en reell verdi stigning siden 2004, slik den nederse kurven viser.

Skremmende er det vel uansett riktig å si at det er, å høre Norges Bank uttale,
"...fordi vi ikke så på det (gull) som et investeringsmiddel."

Jeg minnes den intensive globale gull kjøp kampanje "Vi kjøper gammelt gull" /  "Cash for gold" på begynnelsen og slutten av 70-tallet, og som gjentok seg med stigning i gull prisen denne gang. Alt tyder på at gull oppkjøpet er en global syndikert operasjon, og jeg finner grunn til å stille spørsmål om hvem som setter igang slik omfattende virksomhet når gullet dobler og flerdobler sin verdi mot USD.

Jeg mener, dersom formålet er å samle kjelleren full av gull, så sier vel fornuften at det gjøres når prisen på gull er lav? Ikke når prisen har mangedoblet seg?... hmmmm... med mindre man har sekker fulle av svarte penger selvsagt, og hvitvasker med operasjonen, eller man besitter retten til å trykke USD og/eller Euro i ukontrollerte mengder slik ECB og The Fed har muligheten til.

I likhet med de fleste som har befattet seg med salget av den norske gull reserven, så  finner jeg operasjonen heller mistenkelig. At investerings kurven til Statens Pensjonsfond / Oljefondet ikke inneholder en solid gull prosent på rundt 10% i tillegg til aksjer, statsobligasjoner og inflaterende valuta, henger simpelthen ikke på greip!

Mistenkelig av den grunn at jeg finner det lite rimelig at salget av den norske gull reserven beror seg på ren stupiditet; på politikerens manglende intelligens. Jeg tror heller at det ligger et integritets problem for handen her. Jeg tror det ligge sterke interesser og krefter bak en slik handling, og hvem andre kommer da inn i bildet enn fraksjonen som besitter retten til å trykke USD og Euro... og som derved idag har den fulle kontroll over oss alle og hele vår verden per se.

                                      
The Protocols of The Learned Elders of Zion
                             The Truth About the Protocols


                                         Protocol #01
7. -  In our day the power which has replaced that of the rulers who were liberal is the power of Gold. Time was when Faith ruled. The idea of freedom is impossible of realization because no one knows how to use it with moderation. It is enough to hand over a people to self-government for a certain length of time for that people to be turned into a disorganized mob. From that moment on we get internecine strife which soon develops into battles between classes, in the midst of which States burn down and their importance is reduced to that of a heap of ashes.
                                         Protocol #22
2. - In our hands is the greatest power of our day - Gold: in two days we can procure from our storehouses any quantity we may please.
"Du har et valg mellom gullets naturlige stabilitet og politikeres integritet og intelligens. Imidlertid, med rimelig respekt for politikere, råder jeg deg til, så lenge det kapitalistiske system består, å velge gullet."
                                                                                             


                                               

                                                                                         -O-
..... men som kurven nedenfor viser, så er det i realitet selvsagt ikke gullet som stiger i verdi, men derimot verdien av papir pengen USD som synker i verdi mot gullet.
Her hvor USD prisen på gull har steget betydelig et par år, kvitter Norges Bank seg med hele
Norges gull beholdning
Interessante vyer
om hva som førte
til "79-80"
situasjonen finner du
HER
Du må jo værra totalt tjukk i hue
dersom du ikke har no'n gulldukater på bånn a' kista for fean!