Økonomien i USA er, som i de fleste land i Europa, en sann tragedie. Bortsett fra Norge, som med sin olje har et enormt overskudd på statsbudsjettet... som Stoltenberg & Co. gjør en glimrende jobb med å plassere i stadig mer verdiløse statsobligasjoner, USD og Euro, så øker gjeld og fattigdom mot faretruende dimensjoner i både USA og i EU.

De  summene som dukker opp på statsbudsjettene  er astronomiske! Det dreier seg om milliarder (1 000 000 000) og billioner (1 000 000 000 000) Tall så svimlende at de overgår forstanden til enhver ”mann i gata”.

Som en liten pekepinne om hvilken summer det dreier seg om, så kan det kanskje bidra å vite at det tar deg over 30 år å telle til en milliard... dersom du teller et tall hvert sekund døgnet rundt. Dersom du bare teller åtte timer om dagen, vil du ikke nå milliarden i løpet av livet med mindre du blir minst hundre år!  
Fra min venn, Konrad i California, fikk jeg forleden en mail som på et forståelig sett gir et  bilde av det økonomiske  mareritt som hersker i USA og som, om enn vesentlig større tallmessig, også illustrerer den situasjon som hersker innen de enkelte stater som  utgjør EU. Ikke bare i Grekenland, Spania, Portugal, Italia og Irland, men i den ganske Europeiske Union!La oss nå fjerne 8 nuller fra de astronomiske tallene som er presentert ovenfor, og late som om det er husholdnings budsjettet til min aldrende venn, delvis pensjonist, begersvinger og tidvis  svartarbeider,  Arthur Johanssòn:

* Familiens inntekter............................  $     21.700,00
* Familiens totale forbruk....................... $     38.200,00
* Familiens akkumulerte  gjeld.................  $   142.710,00
* Ny gjeld (på kort og til kreditt haier) ...... $     16.500,00
* Nye budsjett reduksjoner...................   $          38,50


Tja, om regnskapet til Johanssòn er det vel ikke mye å dvele med. Han har levet seg langt ut over sine økonomiske grenser, men hvordan han har klart å drive det så langt fortoner seg kanskje umiddelbart som et mysterium, Imidlertid, årsaken er å finne i det bevisste kriminelle kreditt tilbud som bankene frister og utsetter svake og/eller korrupte sjeler med.
Johanssòn er, i likhet med politikere flest, gjennom egen griskhet og bankenes kriminelle kreditt giving ved veis ende. Det er bare å håpe at familiens eiendom er i stand til å dekke det meste av gjelden til elendighetens opphav; BANKENE... og at det er nok penger igjen i familiens inntekter til et tak over hode, samt til mat og betaling av kommunale avgifter.

Det er simpelthen absurd å tro at man kommer ut av et slikt økonomisk uføre ved å betjene gammel gjeld med opptak av ny gjeld. Galskap! Men det er det som EU legger fram som løsning for Grekenland & Co.  Imidlertid, hva som foregår både i USA og i Europa, er faktisk en kontinuerlig øking av kreditt opptak fra Bangsterne i ECB, the FED og IMF. År etter år! Kreditt opptakene har nå nådd eksponentiell karakter; en vekst som stadig blir brattere og idag tilnærmet er vertikal som kurven ovenfor viser.

Statens gjedsbyrde har ikke lenger ”et tak”. Den bare stiger år for år, og en vesentlig del av forbruket er selvsagt betjening av gammel gjeld... Statsgjelden i prosent av brutto nasjonal produkt nærmer seg raskt 100% for både USA, BRD, Frankrike og GB, mens tallet for Hellas ved utganen av 2012 er nær 200% og for Italia er noe rundt 150%    Den totale galskap!.. og selvsagt den totale katastrofe når nasjonen ikke lenger er i stand til å betale renter til de kriminelle Bangsterne som våre politikere har gitt all makt til. Den totale korrupsjon! den totale galskap! Det eksisterer ikke lenger noe grense på hva politikerene tar opp av ny gjeld. det eksisterer ikke noe "tak" lenger. Et klart bevis på dette er jo "redningspakker" til banker og til land som Grekenland... som i realiteten er rene pengetransaksjoner til bankene som har kjørt Grekenland inn i uføret. (Lytt her til hva og hvordan den økonomiske "hitman"

Det faktum at Grekenlands statsgjeld øker både reelt og sett i relasjon til brutto nasjonal produkt etter at milliarder av Euro er pumpet inn i gresk økonomi, gir jo også ei klar melding om galskapen i handteringen av det økonomiske uføre som landet er trukket inn i med korrupte politikere og kriminelle bangstere.

En annen måte å se denne situasjonen med gjeld ”til taket” på, uten å anvende tall, er å forestille seg at kloakksystemet i ditt nabolag har fått en total forstoppelse, og at ditt hjem er fyllt til taket med kloakk. Hva er da den fornuftige løsning på problemet?
Å heve taket, eller å fjerne møkka? Politikere i USA såvel som innen EU, velger mot enhver fornuft å heve taket, og siden de alle er lakeier for de internasjonale bangsterne som sitter med retten til å trykke opp våre stadig mer verdiløse papirpengen, så er det vel god grunn til å spørre seg om hvorfor alle bangsterne har valgt å kjøre et slikt vanvittige løp?

Skremmende er det her å lese Protocol of Zion No.21/4. "But when the comedy is played out there emerges the fact that a debit and an exceedingly burdensome debit has been created. For the payment of interest it becomes necessary to have recourse to new loans, which do not swallow up but only add to the capital debt. And when this credit is exhausted it becomes necessary by new taxes to cover, not the loan, but only the interest on it. These taxes are a debit employed to cover a debit ...

Med Kumbels ord i minnet: "Det er vanskelig å spå; især om fremtiden" er det sikkert fornuftig å si minst mulig om hva en tror vil skje i de kommende måneder, men trygt kan jeg vel si  meg enig i gammelt utsagn om at det er penger, ikke politikere,  som regjerer vår verden. Innlysende er det også at de som sitter med retten til å produsere penger ut av intet, har makt som sitt primære formål med den ufattelige rett de er tildelt. Og, selv om det er stor forskjell på  den krisen som Bangsterne kreerte med krakket i '29 og påfølgende depresjon, så er det mange likhetspunkter i hva vi ser rundt oss idag. Konkurser, arbeidsledighet, sosial uro, "land grab", fattigdom, kriminalitet.... hmmm?... og situasjonen førte den gang til en verdenskrig... som faktisk trakk USA ut av depresjonen, hvilket Roosevelts New Deal ikke hadde maktet.

Jeg har liten tro på tilfeldigheter rent generelt, og spesielt ikke når kapital og enorm fortjeneste er involvert, slik tilfelle er med enhver krig. Således er jeg rimelig overbevist om at det var Bangsternes vel regisert plan som både ligger bak og forbinder depresjonen på tretti tallet og den påfølgende krigen. Krig er, når vi ser bort fra de horrible menneskelige lidelsene den innebærer, intet annet enn en gigantisk forretning for de som sitter med retten til å produsere  de pengene som skal til for å starte og føre den. Krig er en enorm forretning, som telleverket øverst på denne siden viser.
national debt
### Iraq War Cost
Du må ikke være et finans geni for å innse at dette er den totale galskap, og det er vel helt unødig å spekulere på hva som ville skje med oss dersom vi skiltet med en slik økonomi. Vi ville selvsagt blitt slått konkurs lenge før galskapen nådde slike dimensjoner!
For USA er situasjonen den at galskapen blir større og større år etter år. Faktum er at statsgjelden i øyeblikket er, som telleverket ovenfor viser, for lengst passert de 14. tusen milliarder for 2013 budsjettet  i eksemplet her, og gjelden raser videre med eksponesiell hastighet.  Enhver som husker litt fra matematikk timene på skolen er selvsagt seg bevisst at en slik kurve viser et system som er absolutt ute av kontroll. den totale galskap.
   Telleverkene til høyre
tjener til å demonstrere
hva denne remja dreier
seg om;
Finansgalskap

-UK Debt Bombshell
-Public debt percent gdp world map
          Å fy fean!
  Fram tell 1980 går'e bra
men etter det blir'e et hel-    vete! Og etter 2000...
         Ingen sjangs!
-Government debt in Europe
Det er bare fire år siden vi opplevet  hvordan banken Lehman Bros. kreerte/frontet den bevisste svindel med obligasjoner som førte til bank krisen i 2008. Og etter det har vi ikke hatt stort annet enn bank kriser og gigantiske rednings operasjoner av "banker i nød", hvor politikere har veltet milliarder av dollar og euro  gjeld på den gemene hop og dens kommende generasjoner.

Som sagt, jeg tror ikke på tilfeldigheter når det er penger involvert, og den krisen som ECB & Co har trukket EU inn i, og som ikke hadde vært mulig uten dannelsen av først EU og  deretter ECB.
som synes å en klar målsetting. Den er uten tvil skapt med enorm gevinst for seg selv som formål!
Situasjonen som er oppstått t.eks. i Grekenland, ville aldri kunnet oppstå dersom Grekenland hadde stått utenfor EU og hadde beholdt sin Drachma. Derfor er det mer enn en grunn til å stille seg spørsmål ved formålet med opprettelsen av EU. Slik det fortoner seg idag så synes formålet utvilsomt ha vært, og er, å omvandle Europa til det diktatur som enhver allerede tydelig kan ane konturene av. (Det forrige forsøk med Adolf                 Hitler som frontmann førte ikke fram... men dette forsøket synes å lykkes. :-)
-Anatomy Of A Stock Market Crash
-0-
Noen relaterte web sider
Uansett hva som vil skje i tiden som kommer, så vil "pengemakten" ikke la den krisen de har skapt gå uten at den utnyttes til deres maksimale fordel hva makt og verdi krafsing angår!
Å fy  fean!
-EU Dictatorship Running Wild
U.S. Tax revenue........$  2.170.000.000.000,
Federal budget...........$  3.820.000.000.000,-
National debt............$ 14.271.000.000.000,-
New debt.................$  1.650.000.000.000,-
Recent budget cuts..... $      38.500.000.000,-(x)
Klikker du HER, så kommer du inn på en side som gir deg live update på statsgjelden til UK, BRD, USA, Nederland og Belgia... helt for jævli'
Amerikansk statsgjeld
(x) Budsjett nedskjæringen på drøye 38 milliarder USD er på fattige 1%, og gjelden øker med et beløp som er hele 43 ganger større enn innsparingen!!! Den totale galskap, som også gjør seg gjeldende innen EU!!!
Å fy fean
  Arthur!
FINANSGALSKAP!
primo 2014