Min en gang i tiden så stolte sjøfartsby Drammen, begynte å sperre seg ute fra havet, allerede den gangen Jernbanebrua kom i 1872. Men i min ungdom kunne vi faktisk fortsatt seile helt opp til Bybrua, og fortøye ved Honørbrygga på Bragernes. På signal  åpnet nemlig en vakt - som betjente en dreibar seksjon - brua, og slapp oss gjennom. Men så kom Holmen-Strømsø brua... Motorveibrua... nok ei Jernbanebru... og dermed var "byens to sentrum" - Bragernes og Strømsø -, for allid stengt ute fra verden via sjøveien... men selvsagt ligger bydelen Tangen ved munningen til fjorden - på sør siden - fortsatt tilgjengelig.
Imidlertid, da jeg leste at krefter i Drammen arbeidet for å åpne en fergeforbindelse med det store utland, så jeg for meg bildet jeg har skisset nedenfor.                 
Albir i juni, 2007
www.brandulph.net
.