Jeg er selveste
fanden,Brandulph!
-"Hmmm... ja-vel-ja... du er sjølve Fean ja!"
-"Har du ikke angst, Brandulph?
-"Nei,det ha'jæ ikke."
-"Men er du ikke klar over at jeg kan påføre deg
  forferdelige fysiske og psykiske smerter i all evighet?
-"Jo, det er jeg sikker på at du kan."
-"Og fortsatt har du ingen angst for meg?"
-"Nix... ikke det aller minste."
-"Nei-vel... og hvorfor ikke, Brandulph?"
-"Av den enkle grunn, Fean, at jæ har vært gift i
  nesten femti år me' søster'a di!


Mer?
More?
.
Og?  Hvem i
hevlete er det?
     Han sender
takk tell'n Konrad i Amerka for idê'n!