"Filantropen", Bill Gates, vil vaksinere oss bort  ( Skrevet LØRDAG 2. OKTOBER  2010 )
Har du noen gang satt deg ned og spekulert på hva som driver en multi millionær til å hige etter å bli multi milliardær? Jeg mener... dersom du har krafset til deg en formue på 100 millioner Dollar eller Euro, så er da både du og familien sikret i generasjoner framover, dersom de hundre millionene plasseres nogenlunde fornuftig? I en slik formue er det jo nok grunker til både Ferrari og champagne for hele gjengen, så hva er det da som driver noen til å herje videre for å øke formuen til ørten milliarder?

Vel, i penger ligger det makt. Eller kanskje rettere sagt, så ligger all makt i penger. Gammel visdom   har alltid sagt at det er penger som regjerer verden, ikke politikere. Våre politikere regjeres av de som sitter på pengene, og det er selvsagt makten som er drivkraften for alle som med hjelp av forskjellige kriminelle manipulasjoner gjør seg selv til multi milliardærer. (Les Ferdinand Lundbergs bok fra 1968,”The Rich and the Super-Rich”. Du finner link til boken HER, på min gratis-bok side. Den er en perle som simpelthen må leses!)

Ad Lundbergs avdekking om at der ligger en forbrytelse bak enhver stor formue, så har jeg et herlig kinesisk ordtak som sier det på et fornøyelig vis: “En mann blir skjelden rik uten illegal vekst; slik en hest ei heller blir fet uten å beite om natten.”

Tja, når formuen har nådd et visst nivå, mister nok penger enhver betydning de har for en vanlig lønnsmottaker, og alt begynner eter hvert å dreie seg om å erverve makt... i tillegg til øking av formuen med det formål å erhverve enda mer makt. Makt for maktens skyld... og for  alt som kan oppnås med makt; for den prestisje makten fører med seg og selvsagt at makt gir grunlag for formuen vekst som gir grunnlag for...

Bevisst eller ubevisst, higer super kapitalisten etter den posisjon og status som Mosebøkenes omnipotente gud hadde.

Et interessant felles trekk med alle som er blitt mega rike, og dermed mektige, er at de oppretter en skattefri  stiftelse under sin ledelse, hvor de plasserer det aller meste av sin personlige formue. Enhver stiftelsen er imidlertid intet annet enn en plattform for makt utøvelse i videste forstand, men som blir opprettet under skjul av et veldedighetens banner. Således, som ved et trylleslag, er en slu finans gribb og manipulator  omvandlet til "filantrop"...  en menneskevenn som selvoppofrende arbeider for å bedre menneskers kår.

Min far pleide å si, at uansett hvor mye pudder og leppestift du smører på en gris, så er og blir den en gris. :-)  Men som sagt... de titulerer seg alle selv for "filantrop".

Blant de siste på listen over verdens "filantroper" er herrene Ted Turner og Bill Gates, som begge er sentralt innvolvert i den gigantiske svindelen med molekylet CO2, selve grunnlaget for alt liv på jorden, som er gjort til en miljø forpester og en trussel mot alt liv.

Men det er ikke bare alene den enorme butikken som ligger i utstedelse og omsetning av ”grønne sertifikat”, som i realiteten innebærer at vitsen om å beskatte luften vi puster er blitt en realitet. Men det er ikke bare CO2 som forbinder de to "filantropene". De to opptrer og handler også  åpenlyst og ubeskjedent som sitt store forbilde; den omnipotente, arrogante og hensynsløse guden i det gamle testamentet, som jo også påberopte seg  å være filantrop.

Hva det dreier seg om er intet mindre enn å ta full kontroll over utviklingen av vår verden og dens befolkning, og jeg har skrevet litt om dette tidligere HER og HER i mine Blogger.  Som det går fram av hva jeg der har skrevet, så er jeg ikke uenig med de to herrer hva bekymring om verdens nær eksponentiale befolkningsvekst angår. Ei heller att den elendighet og lidelse som milliarder av mennesker er utsatt  for under dagens ledelse må opphøre. Noe må gjøres, men hva  "filantropene" foreslår som løsning, finner jeg heller skremmende.

Det handlingsprogram og de middel de forteller at de vil anvende for å oppnå en desimering av verdens befolkning og "redde verdens klima" er imidlertid mer enn oppsiktvekkende, for i likhet med bibelens gud vil de to "filantropene" sette all overlevelse og utvikling gjennom naturlig selektivitet ut av spill. De vil ( sammen med en rekke andre "filantroper") med hjelp av vaksiner bestemme hvem og hvor mange av oss som skal overleve! Hvem som er gudenes utvalgte folk denne gang forteller de imidlertid intet om. Men dersom jeg ikke var så gammel som jeg er, er det rimelig å anta at jeg ville overveiet en omskjære og sett på muligheten til opptak i en sionistisk synagoge. Denne tilsynelatend bleke holdning,  relaterer seg til den visdom som ligger i hva den kinesiske far sa til sin datter: -"Dersom en mann forsøker å voldta deg, må du kjempe imot med alle krefter. Men merker du at det ikke nytter å kjempe imot, så må du selvsagt gjøre det beste ut av overgrepet."

I en presentasjon i 2010 uttalte Bill Gates utvetydig følgende: "Verden har idag 6,8 milliarder mennesker... og beveger seg mot 9. milliarder. Imidlertid, dersom vi virkelig gjør et godt arbeide med nye vaksiner, helse omsorg, forplantings tjenester, kunne vi kanskje senke det (
befolknings økningen) med 10 eller 15 prosent.” ("The world today has 6.8 billion people... that's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent." Uttalelsen høres på slutten av denne videoen. Denne videoen er også verd å se og lytte til i
forbindelse med Bill Gates heller tviolsomme vaksine program.
)

Hvilke gigantiske profitt Bill Gates og andre håver inn på sine vaksinerings operasjoner får du et klart inntrykk av fra følgende web sider:

1) Polio vaccine campaign in India has caused 12-fold increase in deadly paralysis condition
2) Polio Gone but Vaccines Will Continue


 
-o-
Jæ trur det, at dersom folk hadde sjekka opp hva slags dritt vaksiner inneholder, så hadde'røm aldri tatt ei jævla sprøyte!